Πολύχρωμα χέρια σηκωμένα ψηλά με καρδιές στο κέντρο και γύρω σε πολλά χρώματα.

Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) έχει καθιερώσει την τρίτη κατά σειρά Τρίτη κάθε Μάρτη ως Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η μέρα τιμάται συνήθως την 27η Μαρτίου κάθε έτους. Η θεσμοθέτηση αυτής της μέρας έχει ως στόχο να τιμήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναδείξει την αξία του έργου τους. Στην πρωτοβουλία αυτή συντέλεσαν η ανάγκη υπεράσπισης και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. [1] Η προάσπιση της κοινωνικής πρόνοιας και η επίλυση των βασικών προβλημάτων επιβίωσης θέτουν την επανεξέταση της κοινωνικής εργασίας σε νέες βάσεις.

Πού οφείλει τις ρίζες του ο εορτασμός αυτός;

Ιστορικά, η κοινωνική εργασία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στις αρχές του 20ού αιώνα. Το γεγονός αυτό συνέβη λόγω της άμεσης ανάγκης παρέμβασης σε κοινωνικά σύνολα – θύματα φυσικών καταστροφών, πολέμων, ακόμα και σε άτομα με προβλήματα επιβίωσης εξαιτίας της εκβιομηχάνισης. Στο μεταίχμιο αυτό τίθεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος ο άνθρωπος και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κάνουν λόγο για την κοινωνική ευημερία ως προϋπόθεση της κοινωνικής προόδου. Επομένως, υπάρχει ανάγκη σε πρακτικό επίπεδο και όχι μόνο σε θεωρητικό, όπως συμβαίνει στην επιστήμη της ανθρωπολογίας.

Τι πραγματεύεται στην ουσία ένας Κοινωνικός Λειτουργός;

Για την καλύτερη κατανόηση του όρου πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ένας Κοινωνικός Λειτουργός ασκεί ένα επάγγελμα, ωστόσο η κοινωνική εργασία προσφέρεται και από εθελοντές πολίτες. Οι επαγγελματίες του κλάδου παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς/επιτροπές και κοινότητες και εργάζονται με στόχο την υπεράσπιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων από φαινόμενα βίας. Αντίθετα, η εθελοντική προσφορά είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής και εκφράζεται με ποικίλους τρόπους από τους πολίτες.

Εικόνα 1: The World Social Work Day Poster for 2024

Πόσο αναγκαία θεωρείται η κοινωνική εργασία;

Ήδη ακόμα πριν από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, ΜΚΟ και οργανωμένες ομάδες προσέφεραν κοινωνική προστασία σε ξένους, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι δεν είχαν καμία πρόσβασησε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Η κορύφωση της κρίσης επέφερε σημαντική αλλαγή στους σκοπούς των ομάδων αυτών, αφού τώρα οι ανάγκες κοινωνικής προσφοράς και βοήθειας αυξήθηκαν και σε εγχώριο πλαίσιο. Αυτό που φάνταζε ξένο και μακρινό έγινε καθημερινό φαινόμενο και η μοναδική λύση δόθηκε από την αλληλεγγύη και των γηγενών. Η οικονομική κρίση μεταβλήθηκε σε κοινωνική κρίση και σε κρίση αξιών. Οι πολιτικές λιτότητας και κυρίως η προσπάθεια μειώσεις του ελλείμματοςτου προϋπολογισμού έπληξαν την κρατικά παρεχόμενη κοινωνική προστασία, με μειώσειςσυντάξεων και μειώσεις ή κατάργηση διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων. Έτσι, οξύνθηκαν οι ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και η κοινωνική εργασία και οι εθελοντικές δράσεις αποδείχθηκαν οι μόνες σωτήριες λύσεις για την εξασφάλιση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.[2]

Ποιος είναι ο ρόλος της YouBeHero;

Η YouBeHero προσφέρει τη δυνατότητα δωρεών σε πληθώρα κοινωφελών οργανώσεων και παράλληλα ενημερώνει το κοινό για το έργο που παράγει η εκάστοτε οργάνωση. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής στήριξης είτε ζωοφιλικών, είτε ανθρωποκεντρικών, είτε περιβαλλοντικών οργανώσεων εντελώς δωρεάν.

Ας γίνει, λοιπόν, η Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας σημείο έναρξης της εθελοντικής δράσης και της προσφοράς! Η έμπρακτη βοήθεια όλων είναι η πραγματική τιμή των επαγγελματιών στον κλάδο της κοινωνικής εργασίας!


[1] Για περισσότερα βλ.: https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ (Ανάκτηση 18/3/2024).

[2] Σωτηρόπουλος, Δ.Α (2017), Η Ελληνική κοινωνία πολιτών και η οικονομική κρίση, Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Αν σου άρεσε μοιράσου το

Leave A Comment?