Autism Day

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Φως στο Φάσμα

Κάθε χρόνο, στις 2 Απριλίου, η κοινότητα παγκοσμίως συντονίζεται σε μια κοινή προσπάθεια αναγνώρισης, ενημέρωσης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αυτισμό μέσα στην κοινωνία. Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού δεν αποτελεί μόνο έναν χρόνο για ευαισθητοποίηση αλλά και μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στάσεις μας απέναντι στο φάσμα του αυτισμού.

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Τι Είναι ο Αυτισμός;

Ο αυτισμός ή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) αναφέρεται σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από προκλήσεις στις κοινωνικές δεξιότητες, την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και την επικοινωνία. Η αιτιολογία του αυτισμού παραμένει συνθέτη και πολυδιάστατη, συνδυάζοντας γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η Κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις για τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις. Η ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες, εκπαίδευση και υποστήριξη είναι εμφανής, όπως και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και επένδυση στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με πρόσφατες πηγές, ο αυτισμός στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, αντιμετωπίζεται με μια αυξανόμενη κατανόηση και ευαισθητοποίηση. Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή νευρο-ψυχιατρική διαταραχή που συνήθως είναι παρούσα από τη γέννηση και διαρκεί μία ολόκληρη ζωή. Αφορά στη δυσκολία ή στο εμπόδιο στην ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών δεξιοτήτων που είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η οργάνωση δραστηριότητας.

Στατιστικά, η συχνότητα του αυτισμού και των συναφών καταστάσεων έχει εκτιμηθεί σε μια αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια, με τις νεότερες εκτιμήσεις να υποδηλώνουν ότι η συχνότητα εντάσσεται στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος με αναλογία πολύ υψηλότερη από τις προηγούμενες μελέτες. Η εμφάνιση του αυτισμού είναι πολύ πιο συχνή στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, με αναλογία περίπου 3-4 αγόρια προς 1 κορίτσι. Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί ότι παρά τη συχνή συνύπαρξη του αυτισμού με νοητική καθυστέρηση, οι δύο καταστάσεις δεν είναι ταυτόσημες. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 έως 5.000 παιδιά και ενήλικες με κλασικό αυτισμό και περίπου 20.000 έως 30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης.

Ο αυτισμός παρουσιάζεται ως μια πολύπλοκη κατάσταση με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας και διαφορετικές εκφράσεις συμπεριφοράς και δεξιοτήτων. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, καθώς και στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις ή στην οργάνωση και εκτέλεση σκοπιμότητας δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι δυσκολίες αυτές συνοδεύονται συχνά από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα, καθώς και από περιορισμένη ευελιξία στη σκέψη και την αντίληψη.

Η συχνότητα του αυτισμού έχει αυξηθεί στα τελευταία χρόνια λόγω της ευρύτερης αναγνώρισης του φάσματος των διαταραχών, της βελτίωσης των διαγνωστικών εργαλείων και της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αυτισμός είναι πολύ πιο συχνός απ’ ό,τι πιστευόταν στο παρελθόν, με τον αριθμό των ατόμων που εντάσσονται στο φάσμα να αυξάνεται σημαντικά.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό και οι οικογένειές τους είναι σημαντική, καθώς απαιτείται εξατομικευμένη υποστήριξη και προσαρμογή των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συστημάτων. Η εκπαίδευση και η κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και η πρόσβαση σε εξειδικευμένες θεραπείες και υπηρεσίες, είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό.

Η αναγνώριση και η παροχή στήριξης από την κοινωνία και τα κοινωνικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης για την ενσωμάτωση και την αυτοεκτίμηση των ατόμων με αυτισμό. Επιπλέον, η έρευνα για τις αιτίες, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις στρατηγικές παρέμβασης συνεχίζεται, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ενσωμάτωση

Ένας σημαντικός τομέας για την ενίσχυση της ζωής των ατόμων με αυτισμό είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική ενσωμάτωση. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την κατανόηση, την αποδοχή και την προσαρμογή στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της ζωής τους.

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού με Ελπίδα και Δράση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού υπενθυμίζει ότι, παρά τις προκλήσεις, υπάρχει μια δυναμική κοινότητα έτοιμη να υποστηρίξει, να εκπαιδεύσει και να ενθαρρύνει τη θετική αλλαγή. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής δράσης, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ατόμων με αυτισμό και να προάγουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία για όλους.

Τώρα μέσα από την YouBeHero στηρίζεις καθημερινά το έργο των οργανώσεων γύρω από τον αυτισμό. Ενημερώσου για το έργο:

του Σύλλογου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση»

του Μη κερδοσκοπικού – φιλανθρωπικού σωματείου για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές «Γη Θεραπαινίς»

της Αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «ΜοιάΖΩ»

του μη κερδοσκοπικού σωματείού ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

Πηγή Στατιστικών : Autism Greece – ΕΕΠΑΑ

Αν σου άρεσε μοιράσου το

About The Author

Leave A Comment?